szambowóz makowskiMateriały sypkie to towar łatwo rozpadający się, który można swobodnie przesypywać. Towary sypkie charakteryzują się niespójną strukturą, a ich cząsteczki nie są ze sobą zespolone. Z tego względu załadunek i transport materiałów sypkich jest utrudniony i musi zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim sprzętem. Jest to szczególnie istotne w przypadku materiałów pylących lub silnie higroskopijnych. Materiały sypkie, jako produkty uboczne działalności przemysłowej to przede wszystkim piasek, żwir, wapno, cement oraz gips. Jak można skutecznie się ich pozbyć?


Podciśnieniowy załadunek materiałów sypkich

Innowacyjną metodą usuwania materiałów sypkich jest wykorzystanie podciśnienia, wytwarzanego przez pompy ssąco-tłoczące, czyli kompresory. Towary sypkie, przeznaczone do usunięcia są zasysane elastycznymi wężami ssawnymi, dzięki wysoko wydajnemu agregatowi podciśnieniowemu. Trafiają do zbiornika, który instalowany jest na podwoziu samochodu ciężarowego i stanowi integralny element pojazdu typu WUKO. Pompy próżniowe zasilane są sprężonym powietrzem i sterowane automatycznie. Ciśnienie robocze, wytwarzane w agregatach ssąco-tłoczących to około 1 Bar, czyli niemal 100% próżni. Załadunek podciśnieniowy zabezpieczany jest systemem filtrów, które chronią środowisko zewnętrzne przed nadmiernym pyleniem. Filtry rozdzielają produkt od powietrza transportowego. Rozładunek materiałów sypkich odbywa się za pomocą podnoszenia zbiornika na wysięgniku, wykorzystując siły grawitacji. W ten sposób możliwe jest szybkie usuwanie materiałów sypkich z przestrzeni przemysłowych.

Odkurzacz przemysłowy do transportu pneumatycznego

Odkurzacz przemysłowy, czyli specjalistyczny pojazd z pompą próżniową to najbardziej efektywny sposób usuwania materiałów sypkich. Metoda podciśnieniowa wykorzystuje transport pneumatyczny, który wywołany jest różnicą ciśnień pomiędzy początkiem przesyłu a jego końcem. Transport pneumatyczny materiałów sypkich odbywa się w systemie podciśnieniowym lub nadciśnieniowym. Podciśnieniowy system do transportu materiałów sypkich składa się ze źródła powietrza, czyli pompy próżniowej zasilanej silnikiem spalinowym oraz urządzeń podających, przesyłowych oraz odbierających. Pompa zlokalizowana jest na końcu układu. Transport pneumatyczny ma bardzo dużo zalet i wykorzystywany jest w wielu procesach przemysłowo-technologicznych. Umożliwia eliminację pracy ręcznej i jest energooszczędny. Bardzo ważną zaletą jest minimalizacja ryzyka zapylenia, co jest szczególnie istotne w przypadku takich materiałów, jak kruszona cegła, cement, miał węglowy, torf czy miał wapienny. Podciśnienie zasysa powietrze do układu, więc nawet w wypadku jego niewielkiej nieszczelności nie ma niebezpieczeństwa emisji pyłu. Transport próżniowy materiałów sypkich to doskonały sposób na redukcję zapylenia, a także ograniczenie zanieczyszczenia produktu.