czyszczenie przydomowej oczyszczalni ściekówOsadnik gnilny to integralny element przydomowej oczyszczalni ścieków, która wykorzystywana jest do neutralizacji nieczystości z gospodarstwa domowego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczna alternatywa tradycyjnego szamba, nic więc dziwnego, że ich popularność stale rośnie. Instalacje uważane są za niemal bezobsługowe, jednak ich prawidłowe funkcjonowanie wymaga przestrzegania kilku zasad. Niezbędne czynności eksploatacyjne sprowadzają się do uzupełniania kultur mikroorganizmów za pomocą biopreparatów oraz regularnego opróżniania osadnika gnilnego.

Czym jest osadnik gnilny i jak działa?

Osadnik gnilny to najważniejszy obiekt przydomowej oczyszczalni ścieków. Zachodzą w nim podstawowe procesy oczyszczania ścieków, które polegają na mechanicznym oddzieleniu części stałych od nieczystości oraz wstępnej stabilizacji osadów. Stałe cząstki zanieczyszczeń opadają na dno zbiornika, wykorzystując siłę grawitacji. Zjawisko to nazywane jest sedymentacją. Sedymentacja uzupełniona jest procesem flotacji, czyli unoszeniem zawiesiny na powierzchnię w wyniku siły wyporu. W wyniku sedymentacji dochodzi do rozdzielenia stałego osadu z dna od szarej wody, która podlega kolejnym procesom oczyszczania w następnych fazach. Na jej powierzchni tworzy się kożuch. W osadniku gnilnym aktywne są również mikroorganizmy beztlenowe, które rozpoczynają proces fermentacji psychrofilowej osadu. Wiemy już, że szara woda podlega dalszym procesom oczyszczania. Co dzieje się z osadem z dna osadnika gnilnego?

Czyszczenie osadników gnilnych

Zanieczyszczony osad z dna zbiornika gnilnego jest odpadem niebezpiecznym i musi być regularnie usuwany przez wyspecjalizowane firmy. Czyszczenie osadników gnilnych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Częstotliwość wywozu odpadów ma bezpośredni wpływ na jakość ścieków z obiegu. Poziom osadu w zbiorniku należy systematyczne kontrolować i w razie konieczności skontaktować się z firmą, dysponującą odpowiednimi pojazdami do opróżniania zbiorników gnilnych. Czyszczenie osadników odbywa się w dwóch etapach i przeprowadzane jest metodą podciśnieniową za pomocą specjalistycznych pojazdów typu WUKO. Osadnik gnilny oczyszczany jest początkowo przy udziale elastycznych węży ssawnych i pompy próżniowej, wytwarzającej podciśnienie. Zanieczyszczenia z dna osadnika zasysane są do zbiornika pojazdu. Drugim etapem jest oczyszczanie ścianek osadnika. Wykorzystuje się w tym celu wodę pod wysokim ciśnieniem, kierowaną za pomocą dysz ciśnieniowych. Resztki zanieczyszczeń zostają wypłukane, a powstała zawiesina osadu może zostać ponownie zassana przez pojazd WUKO. Czyszczenie osadników tą metodą jest szybkie, skuteczne i całkowicie bezpieczne dla instalacji. Powinno zostać wykonywane minimum 3-4 razy w roku.