sobota, 12 lutego, 2022

Czym się charakteryzują pojazdy typu WUKO?

szambowóz MakowskiTermin WUKO to skrót od pełnej nazwy Wytwórni Urządzeń Komunalnych, który jest obecnie szeroko rozpowszechniony. Określa się nim specjalistyczne pojazdy na podwoziu samochodów ciężarowych, wyposażone w agregat podciśnieniowy i pompę ssąco-tłoczącą. Potoczna nazwa dla tego typu urządzeń to odkurzacz przemysłowy. Wykorzystywane są przede wszystkim do opróżniania zbiorników bezodpływowych, udrażniania rurociągów i czyszczenia kanalizacji. Firmy, świadczące usługi podciśnieniowego usuwania materiałów współpracują jednak nie tylko z oczyszczalniami ścieków i przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, ale także z elektrowniami, hutami czy cementowniami.Czytaj więcej

wtorek, 15 marca, 2022

Jak oczyścić zbiornik wodny ze szlamu?

Usuwanie szlamów ze zbiorników wodnychSzlam to inaczej muł, czyli każdy osad, który zbiera się na dnie i brzegach naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych. Jego składnikami są substancje mineralne, takie jak piasek i ił oraz substancje organiczne. Roztarty pył piaskowy i rozpadające się resztki roślinno-zwierzęce osadzają się na dnie wolno-płynących zbiorników w postaci zawiesiny. Występowanie szlamu można zaobserwować nie tylko w komunalnych zbiornikach wodnych, ale również w przydomowych stawach czy oczkach wodnych. Szlamu należy się regularnie pozbywać, ponieważ powstają w nim trujące gazy, takie jak siarkowodór.Czytaj więcej

niedziela, 17 kwietnia, 2022

Jak usunąć materiały sypkie?

szambowóz makowskiMateriały sypkie to towar łatwo rozpadający się, który można swobodnie przesypywać. Towary sypkie charakteryzują się niespójną strukturą, a ich cząsteczki nie są ze sobą zespolone. Z tego względu załadunek i transport materiałów sypkich jest utrudniony i musi zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim sprzętem. Jest to szczególnie istotne w przypadku materiałów pylących lub silnie higroskopijnych. Materiały sypkie, jako produkty uboczne działalności przemysłowej to przede wszystkim piasek, żwir, wapno, cement oraz gips. Jak można skutecznie się ich pozbyć?Czytaj więcej

sobota, 7 maja, 2022

Czy czyszczenie osadników gnilnych jest konieczne?

czyszczenie przydomowej oczyszczalni ściekówOsadnik gnilny to integralny element przydomowej oczyszczalni ścieków, która wykorzystywana jest do neutralizacji nieczystości z gospodarstwa domowego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczna alternatywa tradycyjnego szamba, nic więc dziwnego, że ich popularność stale rośnie. Instalacje uważane są za niemal bezobsługowe, jednak ich prawidłowe funkcjonowanie wymaga przestrzegania kilku zasad. Niezbędne czynności eksploatacyjne sprowadzają się do uzupełniania kultur mikroorganizmów za pomocą biopreparatów oraz regularnego opróżniania osadnika gnilnego.Czytaj więcej